Schreeuw om leven, of toch maar niet?

Schreeuw om leven. Nu, Axe biedt dat, maar Bert Doorenbos wil het niet. Terwijl Axe toch leven in optima forma biedt. Maar de voormalig EO-directeur stapt naar Reclame Code Commissie. Volgens hem dragen de reclames van Axe (in Engeland Lynx geheten, zie video) bij aan de ‘seksualisering’ van de maatschappij. De campagne van Axe heeft als […]

Euthanasie en kerkelijke uitvaart in je zorgverzekering?

Huisarts Anneke van der Werff-Verbraak zegt in een artikel over euthanasie dat dit volgens het kerkelijk wetboek onder geen enkele voorwaarde toegestaan is. Volgens het kerkelijk wetboek mag er dan geen kerkelijke uitvaart plaatsvinden. De bisschoppen hadden volgens haar ongelijk dat ‘onder bepaalde omstandigheden een kerkelijke uitvaart toch mogelijk moet zijn’. De bisschoppen noemde als omstandigheden: […]

Fundamentalist? Ik?

‘Vrijheid van levensovertuiging vind ik een van de grondwaarden in onze samenleving,’ zegt filosoof Herman Philipse, de schrijver van het Atheïstisch Manifest (1995). Philipse vindt dat anderen het recht hebben om volgens hun eigen overtuiging te leven. – Religie is volgens hem echter onredelijk. Levensovertuigingen niet, terwijl sommige levensovertuigingen toch echt wel erg onredelijk kunnen […]

Toch terug in de tijd reizen naar Jezus ?

In 2008 schreef ik in mijn blog ‘Tijdreizen naar Jezus‘ dat ‘terugreizen in de tijd moeilijker is, maar als de wetenschap doorzoekt, dat binnenkort wellicht ook tot de mogelijkheden behoort. Dan kunnen we Jezus rechtstreeks vragen hoe het precies zit.’ 😉 Dit destijds naar aanleiding van een artikel van Paul Davies over tijdreizen. Davies is theoretisch natuurkundige […]

Besnijdenis dwingt jongens tot onomkeerbaar verbond met God

Dat vrijheid van godsdienst kan betekenen dat religies ongestraft zich alles kunnen permitteren om gelovigen onomkeerbaar aan hun God te binden, doet die vrijheid juist steeds meer wankelen. Rituele slacht en besnijdenis zijn er voorbeelden van. Logisch dat de zich emanciperende wereld meer en meer in verzet komt tegen dit soort religieuze traditie dwang. Hoezo […]

SGP wil nog altijd alleen voor christenen godsdienstvrijheid

Het officiële partijstandpunt van de SGP is nog altijd dat alleen christenen recht op godsdienstvrijheid hebben, en niet aanhangers van ‘valse religies’.  ‘Vanuit artikel 36 van de NGB (Nederlandse geloofsbelijdenis, pd) zijn wij er tegen dat Mohammedanen hun geloof in het openbaar kunnen belijden. De overheid mag de afgoderij niet toestaan.’   Het zijn de woorden van […]

Atheïsme mogelijk dankzij erkenning godsdienstvrijheid

Laat nu het atheïsme juist dankzij de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging bestaansrecht hebben! Nooit zo bij stil gestaan, maar Erik Borgman, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, met als leeropdracht ‘theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’, wel. Godsdienstvrijheid is dus niet alleen goed voor religieus gelovigen. ‘Het was de erkenning van […]

Plato verwierp de platoonse liefde

De platoonse liefde staat voor liefde zonder seks. Dat weten we al 2500 jaar. Maar wetenschapshistoricus Jay Kennedy diskwalificeert nu eeuwen van Plato-interpretatie. Volgens Kennedy was Plato verre van preuts. Nu is er een boek van hem verschenen, The Musical Structure of Plato’s Dialogues. ‘Je zou dat een decoders manual kunnen noemen, een handboek ontcijferen. Daarin bespreek ik […]

Verenigde Naties binnenkort in oorlog met God?

Zolang de Bijbel als leidraad gekozen wordt voor politieke vraagstukken, wint de religiegekte die – op grond van Gods vermeende toezeggingen – niet voor vreedzame oplossingen kiest maar voor polarisatie. God is er blijkbaar niet voor alle mensen. Daar heeft niet iedereen een boodschap aan. ‘De natiën onder aanvoering van de Verenigde Naties, stevenen af […]

Atheïstisch en ook nog seculier, die ASP

‘Inspirerend van de ASP vind ik eigenlijk vooral de drive om ergens voor te gaan en te staan. Om tijd te steken in een ideaal of ideologie en daar ook voor uit te komen’, vindt Johannes van de Bank, christen en daar ook nog blij mee. ‘Dat doen bovengenoemde heren en ik neem er mijn […]