De mythe van Christus is een geschenk van de Nijl

‘Niet in het orthodoxe Jeruzalem, het klassieke Athene of het wettische Rome maar in de smeltkroes van het gnostieke Alexandrië ontstonden de grote mythen van het jonge christendom. Daar ontleenden een groep niet-orthodoxe joden, zij het meestal onbewust, hun identiteit aan een drie duizend jaar oude religie.’

Volgens katholiek  theoloog Tjeu van den Berk, ook wel de ‘knapste psycholoog van het geloof’ genoemd en schrijver van het binnenkort te verschijnen boek ‘Het oude Egypte, bakermat van het jonge christendom’, zijn de belangrijkste inzichten van het jonge christendom (zoals de drie-ene God, de opstanding uit de dood en de maagdelijke geboorte) geënt op de levensbeschouwelijke ideeën van het Oude Egypte. In zijn boek gaat Van den Berk terug naar de bronnen van de Nijl.

‘Op het vlak van de geloofssymboliek is de religie van de christenen geheel identiek aan die van de religie van de Oude Egyptenaren, vanuit godsdiensthistorisch standpunt moet men zelfs spreken van een volledige afhankelijkheid van het christendom van deze religie uit het Oude Oosten’, schreef de bekende theoloog Eugen Drewermann. Van den Berk sluit zich bij Drewermann aan en staat in dit boek stil bij de oeroude archetypische beelden die volgens hem aan de overeenkomsten tussen de Egyptische religie en het christendom ten grondslag liggen.’ (Uitgeverij Meinema)

Op 3 november is in Leiden de presentatie van het boek ‘Het oude Egypte: bakermat van het jonge christendom’ door Van den Berk in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden.

Jan Greven, oud-hoofdredacteur en columnist van Trouw, geeft zijn visie het boek van Van den Berk. Van den Berk zelf introduceert die middag de centrale thematiek van zijn boek.

Zie: Presentatie van ‘Het oude Egypte

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

2 Responses

  1. joost tibosch sr

    Via de eerste joods-christelijke gemeenten in Alexandrie is door hun koine Tenach Septuagint heel wat joodse koine duiding aan Jezus gegeven, die in onze bijbel al zijn weerslag heeft gekregen. Het verhaal van de maagdelijke geboorte is zo’n joodse duiding uit de Septuagint waarin het hebreeuwse “meisje”, dat de profetische belofte kreeg van de geboorte van een zoon en toekomst voor Israel, in het koine als “maagd” was vertaald…en in joodse duiding voorafbeelding werd van de “maagd” Maria.

    Pas in de 2de eeuw breekt in de egyptisch christelijke gemeenten het koine egyptische denken los, met name in de christelijk Alexandrijnse mix van (oud-)egyptisch denken en (neo-)platonisme. Dat denken heeft een grote invloed gehad op het ontstaan van en de strijd om latere dogma’s.

    Like

Reacties zijn gesloten.