Sharia is niet geopenbaard door Allah


‘Het is gebaseerd op de Koran en de dingen die de Profeet (Gezegend is Zijn naam) heeft gezegd en gedaan. Sommige van de bronnen van de sharia – de Koran bijvoorbeeld – worden door moslims gezien als heilig (of ‘het woord van God’). Sharia is gemaakt door mensen die de Koran en de woorden en daden van de Profeet (Gezegend is Zijn naam) hebben geïnterpreteerd.’ Aldus hoogleraar islam en mensenrechten Abdullahi Ahmed An-Nai’m op de tienerwebsite Muslims for Progressive Values (MPV).

Robin de Wever meldde dit gisteren in Trouw in zijn bericht Moslims bestrijden extremisme met tienerwebsite. ‘Het moet een veilige plaats zijn voor nieuwsgierige moslimjongeren. De website Literary Zikr geeft een ‘liberale’ uitleg van de islam. Een van de doelen: video’s van radicale geestelijken verdringen.’ De site opent met een cursus sharia, islamitische jurisprudentie. ‘Sharia is niet geopenbaard door Allah’, legt professor islam en mensenrechten Abdullahi Ahmed An-Nai’m uit in een cursus sharia.’

MPV: ‘Moslims voor progressieve waarden (MPV) is een gemeenschap geworteld in de traditionele Koranidealen van menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid. Zij verwelkomt iedereen die geïnteresseerd is in het bespreken, het bevorderen van en het werken voor de uitvoering van progressieve waarden zoals mensenrechten, vrijheid van meningsuiting en scheiding van kerk en staat.’

Illustr: Literary Zikr 

Zie: Moslims bestrijden extremisme met tienerwebsite (Trouw)

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

1 Response

  1. joost tibosch sr

    Natuurlijk is een sharia niet geopenbaard door Allah, al evenmin als het kerkelijk recht door God . Het bevat wel een eeuwenlange geloofswijsheid die in de moslimlanden alle mogelijke varianten laat zien. In veel moslimlanden zijn itt tot het kerkelijk recht met zijn rooms centralistische gezagsstempel , met het westers recht ook moderne inzichten al geïntegreerd. Oude onmenselijke gebruiken, waar wij wel degelijk kritiek op moeten hebben, vindt men vaak alleen in sterk fundamentalistische moslimlanden (zoals bv ook bij christelijke funfamentalisten). De jonge “lente”moslims zouden ook met hun sharia ondanks alle grote problemen westerse zgn, democratische islamofoben wel eens compleet kunnen verrassen, wat menselijkheid en vrijheid betreft. Het sharia renteverbod zou in onze westerse wereld van neo-liberale economische crisissen zelfs wel eens een “eyeopener” kunnen zijn. Hoe dan ook, de naar vrijheid hunkerende islamjongeren verdienen al onze steun!.

    Like

Reacties zijn gesloten.