Het nieuwe ietsisme: God bestaat niet, maar wel ‘iemand’

Emanuel Rutten is de filosoof van het godsbewijs, althans, van de veronderstelling dat er een logisch mogelijke wereld is waarin God bestaat. Hij veronderstelt (los van de vraag of God bestaat) dat het bestaan van God in ieder geval logisch mogelijk is. Rutten gaat er dus niet op voorhand al vanuit dat God bestaat… …maar wel ‘iemand’, zoals hij […]

Grondrechten òòk bedoeld als bescherming tegen religie

Het is wrang om in deze tijd van grote aantallen slachtoffers van misbruik door de katholieke kerk André Rouvoet (ChristenUnie) te horen pleiten voor artikel 6 van de Grondwet, waarin staat dat ieder het recht heeft zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.  Rouvoet: […]

Uw atheïstische levensovertuiging bij de garderobe in bewaring geven a.u.b.

Auteur en uitgever Paul Abspoel merkt dat er mensen zijn die het geloof terug willen dringen naar het persoonlijk domein. Hij zegt dit in zijn bericht ‘Christopher Hitchens en de wrede strijd die hij niet kon winnen’. ‘Absurd, natuurlijk, want je kunt een atheïstische levensovertuiging ook niet bij de garderobe in bewaring geven als je aan het […]

Evolutietheorie toont bestaan van bovennatuurlijke werkelijkheid aan

In zijn proefschrift ‘Naturalisme en Theïsme, de integratie van wetenschap en religie’ verdedigt theoloog Jan Riemersma vandaag de stelling dat er een bovennatuurlijke werkelijkheid bestaat, en dat de evolutietheorie ons in staat stelt om het bestaan daarvan aan te tonen. Hij betoogt dat er een bovennatuurlijke of transcendente werkelijkheid bestaat (realisme) en dat het kenmerk ervan […]

Theologen verwerpen de maagdelijke geboorte als historisch feit

Volgens Cor Hoogerwerf BA, Research Master student Classics and Ancient Near Eastern Civilisations aan de Universiteit Leiden, verwerpen theologen in groten getale de maagdelijke geboorte van Jezus als historisch feit. ‘Naast het feit dat het historisch bewijs die kant op wijst en  dat het motief van de maagdelijke geboorte niet exclusief christelijk is, wijzen theologen erop dat de maagdelijke […]

Hubble filmt engel in de ruimte

What’s on a science’s mind… Hubble vereeuwigde het stervormingsgebied S106. En dit is een bijzonder fenomeen. De nevel doet namelijk sterk denken aan een engel. Met een beetje fantasie zijn de vleugels goed te zien. Zie: Hubble fotografeert engelachtige nevel En op YouTube zie je de engel geluidloos vliegen…

Moderne natuurkundigen geven geloof in intelligente Ontwerper krachtige steun in de rug

‘Met de vooruitgang van wetenschap wordt het moleculaire fundament van leven niet minder complex, maar exponentieel complexer. Met die toenemende complexiteit wordt het argument voor intelligent ontwerp ook exponentieel sterker.’ – Dat zegt microbioloog Michael Behe, geciteerd door Dr. W. van Vlastuin, docent dogmatiek en apologetiek aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam, in het artikel […]

Bas Heijne: ‘Religie en populisme tot vijanden verklaren werkt niet’

‘Het humanisme moet juist thema’s uit die hoek naar haar hand zetten, zegt Bas Heijne. In OBA Live lichtte hij een tip van de sluier op van wat hij vandaag gaat vertellen tijdens de Socrateslezing in Den Haag. De titel van de lezing is: ‘Militant Humanisme’. ‘Het uitgangspunt van de lezing is dat er twee krachten zijn […]

‘Wie geen christen is, gaat naar de hel’

Je gelooft het niet, maar sommige mensen geloven dat nog steeds. ‘De meeste tijd hebben we besteed aan artikel 36,’ zegt Robert, een van de leerlingen van de school Guido de Brès in Rotterdam-Zuid. ‘De overheid draagt het zwaard, en moet alle valse godsdiensten weren en uitroeien. (…) Het is wel een taak van de […]

Atheïsten willen dat alles hetzelfde wordt

En dat wat anders is achter de voordeur verborgen moet blijven. – Dat stelt de Volkskrant bij monde van Amanda Kluveld in haar bijdrage ‘Ik voel medelijden met de atheïsten’, waarin zij het opneemt voor een beeld van Jezus in de bergen van Montana. ‘Als ik moest kiezen tussen die wereld of een wereld waarin […]

Garnaal met 16.000 zeshoekige lenzen per oog tart evolutietheorie

Update/correctie 10.53 uur. Volgens de Darwinistische theorie kan dit niet. In het Cambrische tijdvak zwom Anomalocaris (wat ‘rare garnaal’ betekent) rond. – ‘Hij kon wel tot twee meter lang worden.’ Volgens het Katholiek Nieuwsblad is het belangrijker dat het vandaag als fossiel de spot met het Darwinisme nog verder opdrijft, dan het Cambrium zelf al doet. […]

In België wordt godsdienstles een neutraal levensbeschouwend vak

De lessen godsdienst en zedenleer in de derde graad van het secundair onderwijs worden vanaf 2014 vervangen door één levensbeschouwend vak. ‘Geen enkele zichzelf respecterende leerkracht niet-confessionele zedenleer wil herleid worden tot een sujet dat enkel mag opdreunen wat reeds lang tot stof en as weergekeerde eminente denkers ooit op papier zetten.’ Aldus luidt ondubbelzinnig het […]

Nieuwe religie: onsterfelijk in de hel met het transhumanisme

Dit is ècht de hel: ‘Aanhangers van het transhumanisme geloven dat ze op een dag, in de eerste helft van deze eeuw, in staat zullen zijn de menselijke geest te uploaden naar een computer. Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Immers: je zou de geest van iemand digitaal kunnen kopiëren en duizend jaar later in een […]

Richard Dawkins begrijpt de motivatie van het geloof niet

‘Dawkins neemt zo fanatiek afstand van de religie dat hij er niet meer echt kritisch over kan zijn. De afstand wordt te groot om het nog te begrijpen. Hij begrijpt de motivatie niet meer van het geloof. Iets dat je bekritiseert, moet je proberen te begrijpen.’ – Dat zegt filosoof Jasper Schaaf in zijn artikel ‘Atheïsme […]

Wat is heilig, wat seculier?

Hoe lastig is het om seculier te zijn? Theoloog Henk-Jan Prosman ‘legt zich niet vast op een eigen begrip, maar omschrijft secularisering als een proces waarvan de precieze duiding (variërend van nederlaag en ondergang van de religie tot de triomf van het christendom) vooralsnog opengehouden moet worden.’ – Dr. Coen Constandse (doctor in de godgeleerdheid) recenseerde het […]