In België wordt godsdienstles een neutraal levensbeschouwend vak


De lessen godsdienst en zedenleer in de derde graad van het secundair onderwijs worden vanaf 2014 vervangen door één levensbeschouwend vak. ‘Geen enkele zichzelf respecterende leerkracht niet-confessionele zedenleer wil herleid worden tot een sujet dat enkel mag opdreunen wat reeds lang tot stof en as weergekeerde eminente denkers ooit op papier zetten.’ Aldus luidt ondubbelzinnig het bericht van Veerle Cannoot van het vrijzinnige demens.nu.nl.

Daarmee wil zij geen enkele afbreuk doen aan het belang noch aan de waarde van die denkbeelden.

‘Ze weergeven zonder reflectie of kritische toetsing valt echter onder de noemer ‘apenwerk’.’

Een bericht van UVV-Info van afgelopen oktober. Volgens De Standaard is de samenleving veranderd, het vak levensbeschouwing moet volgen. ‘In plaats van religieuze vakken of niet-confessionele zedenleer aan te bieden, komt er één levensbeschouwend vak, dat leerlingen laat kennismaken met aspecten uit meerdere levensbeschouwingen.’

‘Het gaat om jongeren die al vanaf hun zesde gevormd worden in een levensbeschouwing, vanuit de keuze van hun ouders. Die hebben genoeg fond om niet langer naast elkaar les te volgen, maar om uit het eigen gelijk los te komen en de dialoog aan te gaan. Zij kunnen dan met voldoende kennis en inzicht hun levensbeschouwelijke keuze al dan niet bevestigen.’

Het dossier van UVV-Info ‘Er zit meer in zedenleer! Van Atheïsme tot Zelfbeschikking bevat de volgende bijdragen:
– Niet-confessionele zedenleer, een vak dat niet zomaar uit de lucht viel;
– Op weg naar een betere samenleving;
– De beroepskracht aan het woord;
– Niet-confessionele zedenleer: een pracht van een vak;
– Lang leve de lessen levensbeschouwing?

Zie: Gemeenschapsonderwijs voert godsdienstles af

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

2 Responses

  1. Dat zou een hele voor uitgang zijn. Als ik er aan denk hoe wij op school godsdienstles kregen, gewoon een soort van hersenspoeling.
    En die blijft bij veel mensen het hele leven, vandaar ook het wij/zij gevoel en zelfs haat tegen andersdenkende.

    Like

  2. joost tibosch sr

    Heb na mijn theologieopleiding in Nijmegen meer dan 40 jaar als een van de eerste “lekebeesten” wat men eerst godsdienstlessen en later leer van levensbeschouwing noemde, gegeven . Heb nooit anders, zelfs toen Rome onze cursus in 1971 verbood en uit de handel liet halen, op een andere dan bovenbeschreven manier lesgegeven, samen met vakcollega’s uit het hele land. op een RK middelbare school, met medeweten van schoolcollega’s en onze bisschop Bluyssen, In die tijd hadden we al contact met enkele Belgische collega’s die op een zelfde manier bezig waren Zit me nu toch nog iedere keer te verbazen, hoe lang het duurt, dat zoiets vanzelfsprekends doordringt!

    Like

Reacties zijn gesloten.