Het ‘Onze Vader’ van de Kerk der Kopimisten


Onze Kopimi Die in Internet is,

Uw Naam worde gekopieerd,

Uw Computerrijk kome;

Uw Wet geschiede,

gelijk op Internet als op onze computer.

Geef ons heden onze dagelijkse kopie;

en vergeef ons onze piraterij,

gelijk ook wij vergeven andere piraten;

en leid ons niet in illegaliteit,

maar verlos ons van de Vervolging.

Want van U is het Internet,

en de copy en de paste

tot in eeuwigheid.

Enter.


© pd

Illustr. computeridee.nl

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

1 Response

  1. joost tibosch sr

    Het oude “Onze Vader” van de TV met Mies Bouwman galmt nog uit de verte en in onze huiskamers en we hebben al weer een “Onze Vader” van een wereldomvattende Internetkerk. Zeg maar eens dat Jezus geen invloed heeft in onze wereld!
    Mogen we deze “Vader” in onze vrouwvriendelijke tijd nu ook “Moeder” noemen?

    Like

Reacties zijn gesloten.