De liberale rechtsstaat van Paul Cliteur is weinig liberaal

…als zij verbiedt wat eigenlijk kan worden toegestaan, alleen om de islam te dwarsbomen. Zij is ook niet billijk als zij seksesegregatie bij moslims afkeurt maar die in de autochtone cultuur als vanzelfsprekend accepteert, bijvoorbeeld in de sport, of in gevangenissen. En zij is erg armoedig als zij geen rekening houdt met de sociologische realiteit. […]

‘Maar weet je dan niet dat onze ziel onsterfelijk is?’

Dat zei Socrates in ‘De Staat’ tegen Glaucon. ‘Waar blijft de ziel?’ vraagt Bert Keizer zich nu af in zijn nieuwe boek met die titel. Dat ligt overal in de boekhandel op 31 maart. Ik kreeg een recensie-exemplaar en las het dezelfde dag in één adem uit. Boeiend, boeiend, maar de ziel blijkt zo onzichtbaar […]

Theodor Holman: ‘De islam is uit op wereldheerschappij’

‘En is bereid daarvoor de wapens op te nemen.’ Aldus Theodor Holman in het Parool. Hij noemt religie het grootste kwaad in de wereld. Hij heeft het dan over de radicale islam en het orthodoxe christendom. Holman neemt mensen hun geloof kwalijk. Daarmee scheert hij alle gelovigen en alle religies over een kam. Hij denkt als […]

Godsdienstonderwijs voor jonge moslims goed tegen dwang radicalen

Godsdienstonderwijs moet. Is dat niet achterhaald? Dat moeten we toch juist afschaffen? Volgens Bart Voorzanger niet, omdat (vooral jonge) moslims meer kennis en inzicht nodig hebben in hun eigen islam om radicale geloofsgenoten van repliek te kunnen dienen. Thuis en in de moskee krijgen ze dat te weinig. Met meer kennis en inzicht kunnen zij […]

Is de werkelijkheid een illusie?

‘Niets is wat het lijkt; wat wij beschouwen als werkelijkheid, is slechts een illusie. Althans, dit is wat oude tradities ons leren. Maar wat is dan die werkelijkheid en beter nog: hoe kunnen we die vinden? Wiskundige en theoloog Jaap Dijkstra probeert ons daarvoor de weg te wijzen in zijn boek ‘De absolute werkelijkheid. In […]

De morele betweter waant zich op de troon van God

‘Secularisten en hun theorieën kan je tot de orde roepen, uitlachen of voor de rechter slepen. Gelovigen daarentegen beroepen zich op iets oneindig groots: een God die niet te controleren, niet te beschimpen en niet te bevechten is.’ Nuweira Youskine, columniste van het tijdschrift Volzin, schrijft dit in het opinieartikel ‘Morele beterweters’ in Trouw van […]

666, een typisch geval van hexakosioihexekontahexafobie

‘Apple heeft de religie van het Beest om zich heen,’ zei dr. C. A. van der Sluijs over het Beest uit Openbaring. ‘In de eindtijd zal de aanbidding toenemen van het Beest en zijn beeld. Het Beest uit de afgrond, de grote imitator van Christus en door Luther de aap van Christus genoemd. Hij pretendeert je […]

De moraal als ultieme krachtmeting tussen wetenschap en religie

Filosoof Sam Harris vindt dat het tijd wordt dat de wetenschap de plek inneemt die de religie eeuwenlang geclaimd heeft. Hij haalt de muur tussen harde feiten en menselijke waarden neer en spoort ons aan te denken over goed en kwaad in meetbare termen van menselijk en dierlijk welzijn. Daarbij beschouwt hij de ervaringen van […]

We leven niet in een wetenschappelijke wereld

In plaats van de naïeve gedachte dat alleen wetenschap tot waarheid en succes kan leiden, pleit Ronald Meester  voor een completer wereld- en mensbeeld, waarin het bedrijven van wetenschap een voornaam element is, maar waarin ruimte is voor kennis die op andere manieren te verkrijgen is. ‘We leven niet in een wetenschappelijke wereld, en het is […]

Mariska Orbán ‘de allergrootste verketteraar van het christendom’

De mediaoptredens van Mariska Orbán (hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad) hebben volgens de redacteur Nieuwe Media van de IKON, Guido Attema, meer kapot gemaakt dan in het komende jaar ooit kan worden hersteld. Natuurlijk doet de jarenlange misbruikaffaire de status van de kerk geen goed, maar het is met name de repliek van Mariska Orbán ten aanzien van deze […]

De dooddoener in het euthanasiedebat komt van de ChristenUnie

‘Het behoort tot de kern van het christelijk geloof dat God zich niet bij voorkeur openbaart in kracht en grootsheid, maar juist in wat klein en kwetsbaar is.’ Dat zegt kamerlid Esmé Wiegman (ChristenUnie). Ze vindt dat de samenleving nooit de dood moet faciliteren. – Blijkbaar zijn ouderen gedoemd door te ‘leven’ tot ze er dood bij […]

Kinderen blijken ‘intuïtieve theïsten’

Kinderen zouden religieuze denkbeelden bijna letterlijk met de paplepel ingegoten krijgen en op die manier worden geïndoctrineerd door hun gelovige ouders. Wetenschappers zoals Richard Dawkins vergeleken religieuze overtuigingen met een gevaarlijk virus: je kunt ermee besmet raken wanneer je intensief contact hebt met gelovigen. Aldus filosoof Leon de Bruin, in het artikel ‘De Bruin: Hedendaagse wetenschap […]

De ondergang van de christelijke politiek in Nederland

‘Hoe God verdween uit de Tweede Kamer’ is een onthullend boek over de eigenlijk geruisloze verdwijning van de christelijke politiek – althans de politiek die zich bij voortduring beriep op de Bijbel. In een nooit eerder ondernomen en fascinerende studie beschrijft Eginhard Meijering het proces van ontkerstening van het Nederlandse parlement. Dat proces is natuurlijk […]

Dogma’s als afgoderij

In het artikel ‘Gaan wetenschap en religie samen?’ wordt gesteld dat religie en wetenschap pas verzoend kunnen worden als onaantastbare religieuze dogma’s worden vervangen door werkhypotheses zoals deze in de wetenschap gebruikelijk zijn. Visionair.nl ziet overeenkomsten tussen wetenschap en religie en is mening dat het beoefenen van wetenschap religieuze trekken heeft. Een wetenschapper moet, als onderdeel […]

Wetenschap of religie: wie heeft er gelijk?

Spiritualiteit versus wetenschap. Twee toonaangevende auteurs voeren het debat over de fundamentele vragen van het bestaan: hoe is het heelal ontstaan, waar komt het leven vandaan, is de natuur ontworpen of per toeval ontstaan? Chopra beweert dat er intelligentie schuilgaat achter het heelal en bij het ontstaan van het leven. Mlodinow (natuurkundige) zegt dat de […]

ChristenUnie politiek verdeeld door religieuze twisten

Katholieken zijn er niet blij mee dat hun Heilige Mis als ‘vervloekte afgoderij’ wordt getypeerd in de gereformeerde belijdenissen, de partijgrondslag van de ChristenUnie. Religie verdeelt de politiek. Dat doet het al jaren. In het CDA en nu ook al een tijd in de ChristenUnie. Religie en politiek gaan niet samen. Binnen de ChristenUnie is onenigheid tussen […]