Iemand, niets ‘iets’, heeft de kosmos gemaakt

In debat met atheïst Herman Philipse eergisteren in Felix & Sofie vertelde filosoof Emanuel Rutten dat als de kosmos inderdaad is begonnen te bestaan, zij dan een oorzaak moet hebben voor haar ontstaan. Het is immers redelijk om ervan uit te gaan dat alles wat is begonnen te bestaan, waaronder dus de kosmos zelf, een oorzaak moet […]

Peter Nissen: ‘Lang leve de Vatileaks’

Binnenkort in de bios. ‘Dankzij de lekkende documenten kunnen we allemaal meekijken en kunnen we vaststellen hoe corrupt de wereld van het Vaticaan is. Ik zou zeggen: uitmesten die handel. Een grote schoonmaak heeft die Vaticaanse zwijnenstal nodig.’ – Dit zegt cultuur- en kerkhistoricus Peter Nissen in ‘Vatileaks: the Continuing Story’. ‘De Franse regisseur Laurent Herbiet […]

Het Westen vernieuwt en bevrijdt de islam

In het in mei 2012 verschenen boek van imam Feisal Abdul Rauf, ‘Moving the mountain’, wil Rauf de berg van wantrouwen verplaatsen, de berg van misverstanden over de islam wegnemen, de mythes doorprikken die mensen doen geloven dat de islam negatief en gewelddadig is, en – ook onder moslims – het idee laten verdwijnen dat er […]

Alle ideologieën zijn ingestort…

…de dogmatische religie die ons één waarheid zou brengen, het sciëntisme dat geloofde dat de wetenschap de wereld kon redden, het nationalisme waarvoor men zijn leven gaf, het communisme dat iedereen gelijk zou maken. Nu beleven we de grenzen van de laatste ideologie, het economisch liberalisme. We merken nu dat ook het geld de mens […]

‘Misschien moet ik maar gelovig worden’

Laatst had columnist Stephan Sanders (Vrij Nederland) vrienden te eten en liet hij zich achteloos ontvallen: ‘Misschien moet ik maar gelovig worden.’ Een week later begon hij aan het boek van de filosoof Peter Sloterdijk, virtuoos vertaald door Hans Driessen: ‘Je moet je leven veranderen’. ‘Het is wat in meisjesboeken wel ‘een echte kluif’ wordt […]

Valt er nog redelijk over God te debatteren?

En alweer komt er een debat over het bestaan van God. Gezien de uitnodiging zal God Bacchus rijkelijk vloeiend aanwezig zijn, dus die bestaat alvast. Traditionele godsbewijzen worden door analytische filosofen nieuw leven in geblazen. De argumenten ervoor worden steeds vernuftiger. De houdbaarheid van het geloof in God wordt verdedigd. Deze keer gaan Herman Philipse […]

Possibilisme: het atheïsme en ietsisme voorbij

De Amerikaanse neurowetenschapper David Eagleman is het atheïsme (achterhaald) en het agnosticisme en ietsisme (een zwaktebod) voorbij. De nieuwe redelijke religie heet Possibilisme. Dat voorspelt Eagleman, die een van de meest interessante denkers van tegenwoordig genoemd. Waarom zouden we ons, als het om werkelijk grote vragen gaat, moeten beperken tot een geloof in God ofwel […]

Waar zijn de positieve moslimstemmen?

Trendwatcher Gerald Celente voorspelt dat er, door de toenemende haat tegen de moslims, tussen 2012 en 2016 een etnische zuivering zal plaatsvinden in Europa. Deze haat zou ontstaan door de werkloosheid en de misdaad.  ‘Gerald Celente zal ongelijk krijgen. Althans, dat is de grote hoop van mezelf en velen,’ zegt Bahattin Koçak. Hij schrijft dit […]

‘Godsdienstvrijheid is geen fundamentele vrijheid’

Er bestaat eigenlijk geen ‘boerkaverbod’ in België. De wettekst beoogt volgens moraalfilosoof Patrick Loobuyck alle kledij in publieke toegankelijke plaatsen ‘die het gezicht volledig, dan wel grotendeels bedekt’. Deze maatregel kan neutraal verantwoord worden in termen van openbare orde en veiligheid. De godsdienstvrijheid vermag daar niets tegen. Het debat over de boerka zou in dat […]

In de politiek zijn sommige christenen gelijker dan andere christenen

Nog altijd hebben de ChristenUnie en de SGP in hun grondslag de eeuwenoude ‘Drie Formulieren van Enigheid’, dat zijn de protestantse belijdenissen waarin de mis ‘vervloekte afgoderij’ wordt genoemd. Nu 12 september nadert, laait de discussie hierover weer op, vooral in orthodoxe kringen, zoals in het Katholiek Nieuwsblad. Sommige katholieke kiezers – toch ook christenen? – mijden deze […]

Ons universum is eerder ontworpen dan ‘natuurlijk’ gecreëerd

De discussie of het universum al dan niet een schepper heeft, en wie dat dan zou kunnen zijn, is een van de oudste in de menselijke geschiedenis. Onder de verschillende argumenten van gelovigen en sceptici is één mogelijkheid zo goed als genegeerd gebleven: de theorie dat het universum – met apparatuur die niet zo verschillend […]

Op zoek naar de vergeten oorsprong van het christendom

Historicus en hoogleraar kerkgeschiedenis aan de universiteit van Oxford, Diarmaid MacCulloch, maakt met A History of Christianity korte metten met het verhaal dat het christendom begon toen Paulus het van Jeruzalem naar Rome bracht. Hij laat zien dat de oorsprong van het christendom oostelijker gezocht moet worden, en dat het ooit op het punt stond om in Azië […]