Rijk der Duisternis vermomd als Digitale Revolutie

Dr. Steef Post lijkt op de angstige mens die de eerste stoomtrein ontwaarde. Hij zag hem als een aanval van het rijk der duisternis: briesend en walmend, net zo eng als Post de Digitale Revolutie ervaart: die kan in het licht van het koninkrijk van God moeilijk positief worden beoordeeld. Volgens Post verdringt de digitalisering […]

De eigentijdse kwelgeest die Religie-stress heet

Door het abrupte afscheid van het geloof schiet iedereen in de stress: seculieren uit angst voor nieuwe religieuze machtswoorden, orthodoxe gelovigen omdat hun speelruimte wel erg wordt ingeperkt, en gematigde religieuzen omdat ze naar hun gevoel worden vermorzeld in de polarisatie, zegt Koert van Bekkum in het ND. Daarbij spannen Pauw en Witteman de kroon als […]

De aangeboren neiging religieus te zijn

Reïncarnatie bestaat niet, zegt neurowetenschapper Michiel van Elk. Ontwikkelingspsychologisch onderzoek laat wel zien dat kinderen van jongs af aan al een intuïtief idee hebben over leven na de dood en de oorsprong van de wereld. Onder meer hierover schrijft Van Elk in zijn boek ‘De gelovige geest – op zoek naar de psychologische en biologische […]

Intelligent Design is dood, leve ID?

Hinderlijk als een ‘nieuwsblad’ nieuws brengt dat al jaren oud is – en achterhaald. Dat deed het Katholiek Nieuwsblad (KN) 20 augustus. Direct volgde de reactie van de man die jarenlang pleitte voor Intelligent Design. Prof. Cees Dekker noemde het commentaar van journalist Henk Rijkers over Intelligent Design ‘jarenoud nieuws’ en bevestigde daarmee zijn eigen […]

God is de eerste oorzaak van de wereld

Filosoof en promovendus Emanuel Rutten publiceerde gisteren digitaal zijn proefschrift A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments: Towards a Renewed Case for Theism. Rutten onderzoekt hierin kosmologische argumenten. In dit blog een korte schets van de samenvatting die hij daarin weergeeft.  Eerste oorzaak In het eerste gedeelte van zijn dissertatie – waarvan de verdediging plaatsvindt op 20 september […]

De Vrije Wil blijkt géén illusie

De beroemde test van Benjamin Libet blijkt te falen. We zijn weer zelf verantwoordelijk. ‘Van een ‘vrije wil’ is geen sprake,’ stelde Libet indertijd en concludeerde dat de mens hoogstens ‘ja’ of ‘nee’ kan zeggen tegen de neurologische impulsen die spontaan in zijn hersenen ontstaan. Het blijkt dat de mens nu ‘nee’ kan zeggen tegen […]

God niet onderworpen aan de wetten van de logica

‘Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God,’ is een uitspraak van de Franse schrijver Georges Bernanos. Aan hem moet ik denken als ik de Lachende Theoloog lees, die in zijn artikel ‘Logisch denken is spierballentaal’ zegt dat God geen lichaam heeft en overal is: God hoeft zichzelf dus niet te onderwerpen aan […]

De Nieuwe Atheïst draagt een boerka

‘Atheïst Richard Dawkins vindt de spleet waardoor een in boerka geklede moslima de wereld ziet, symbolisch voor de beperkte blik van gelovigen. Maar zelf bekijken hij en zijn collega’s alles eenzijdig door een natuurwetenschappelijke bril. Dit is de reden waarom zij zoveel lijken op de (fundamentalistische) gelovigen die ze bestrijden.’ – Jean Jacques Suurmond in […]