‘Allah verspreidt via Mohammed godslasterlijke praat’

‘Ik ben verbijsterd over de brutaliteit van Allah dat hij zich uitgeeft voor God, de Schepper van hemel en aarde en dat hij beweert dat hij de diverse Bijbelboeken heeft gegeven, terwijl hij nergens die Bijbelboeken goed aanhaalt.’ Dit zegt Walter Tessensohn in zijn boek Allah, de beste der Scheppers. Voorwaar, Allah is de enige […]

Is God een illusie als je het mechanisme achter geloof in God snapt?

God bestaat helemaal niet, vindt Volkskrants wetenschapsjournalist Maarten Keulemans, in een reactie op het artikel ‘Over wat God gemeen lijkt te hebben met Maarten Keulemans of andersom’. Het is volgens hem maar een cultureel fenomeen, een menselijk verzinsel: ‘Een belangrijke evolutionaire aanpassing, waarschijnlijk: door het onstoffelijke te bezielen, kregen onze voorvaderen meer culturele cohesie (ook na de […]

‘Jezus was spiritueel getrouwd’

Het Koptisch papyrusfragment uit de 4e eeuw dat Karen L. King in handen heeft gekregen, bevat een tot nu toe onbekend evangelie. De blogger van Γεγραμμένα, Cor Hoogerwerf, gaat op dit nieuws in en vraagt zich af of het evangeliefragment authentiek is. Ook stelt hij zich de vraag of het evangelie van Jezus’ vrouw een […]

God bestaat en Herman Philipse was erbij

– Emanuel Rutten tijdens zijn promotie, samen met zijn paranimfen – Zou Herman Philipse iets geleerd hebben van de promotie van filosoof Emanuel Rutten die vandaag definitief bewees feit dat God de eerste oorzaak van de werkelijkheid is? De oerknal is volgens Philipse de eerste oorzaak, is God dan de oerknal? Frappant vond ik dat […]

Is getuigenispolitiek wat er rest in christelijk Nederland?

‘Wie denkt dat religie niets met politiek te maken heeft, heeft nog niet begrepen wat religie is.’ Dit klonk zaterdag bij de opening van het Centrum voor Religie, Conflict en het Publieke Domein en staat in schril contrast met wat Arjan Plaisier over de verkiezingsuitslag zei: ‘In een post-christelijke samenleving blijft er hooguit ruimte voor […]

Een theorie van alles zal niet alles verklaren

Deze week verscheen er een artikel van de Britse ‘Astronomer Royal’ Martin Rees in The Telegraph, over de vraag of wetenschap alles kan beschrijven – naar aanleiding van een nieuwe serie op Discovery Channel: Stephen Hawking’s Grand Design. ‘Een theorie van alles zou misschien van alles over de oorsprong van ons universum verklaren, maar is nauwelijks relevant voor het […]

Existentialisme is een inspirerende filosofie

‘Word existentialist’ is een compact, toegankelijk boek vol onderkoelde humor, over de filosofie van het existentialisme. Filosoof Gary Cox steekt de draak met het idee dat het existentialisme een pessimistische filosofie is. In werkelijkheid is het een oprechte, inspirerende filosofie die je leven kan veranderen, want… In dit boek vind je een aantal basisgedachten, zoals aangehaald […]

Christelijke politiek: ‘dogmatisch en economisch sterk liberaal’

De sociaaleconomische politiek van de christelijke partijen aan het schuiven is gegaan. Het CDA is naar rechts opgeschoven en spreekt de taal van de liberale economie. Ook de ChristenUnie en het SGP buigen voor de taal van de trojka IMF, ECB en EU. Christelijke partijen komen bovendien voornamelijk naar buiten met ouderwetse dogma’s en maken […]

‘De dubieuze invloed van de christelijke politiek’

Christelijke partijen belemmeren via wetgeving de legitieme (vrijheids) rechten van burgers. Rein Zunderdorp, voorzitter Humanistisch Verbond, wil door middel van strategisch stemmen ‘de dubieuze invloed van de christelijke politiek’ bestrijden. Frappant in dit verband is dat bij Kerk in Actie GroenLinks het hoogste scoort wat betreft christelijke waarden. Dan ook niet meer op GroenLinks stemmen? […]

Lawrence Krauss in de Balie: Universum uit het niets

‘Een gigantische hoeveelheid axioma’s, zelfverzonnen definities, genoeg speculatie en voorbehoud, een hoop onnavolgbaar gebabbel over onzichtbare energie en spontaan verschijnende deeltjes en – last but not least – de stelligheid dat het gaat over de absolute waarheid.’ Volgens filosoof en sociaal wetenschapper Stephan Wetzels heeft het boek Universum uit het niets van natuurkundige Lawrence Krauss alles in zich wat […]

Dordrecht telt maar één Jood: Rosanne

Joden lijken wel wereldberoemd en zijn blijkbaar heel goed herkenbaar. Volgens de Joodse Rosanne Hertzberger is zij het ‘Joodse meisje’ in Dordrecht. Eén Joodse te midden van bijna 120 duizend Dordse inwoners. Iedereen kent haar, misschien omdat het zo bijzonder is dat er maar 1 Jood woont in die grote stad. Hoe weten al die mensen dat? […]

Gaat de deur naar het hiernamaals een stukje open?

‘Het is wel degelijk mogelijk het bovennatuurlijke wetenschappelijk te testen.’ Op Filosofie.nl heeft wetenschapsfilosoof Maarten Boudry het desondanks over ‘weggesmeten geld’ als hij spreekt over de 5 miljoen dollar om onderzoek te doen naar onsterfelijkheid, die de Amerikaanse filosoof John Martin Fischer van de John Templeton Foundation heeft gekregen.  Boudry: ‘Ik ben niet per se gekant […]