Existentialisme is een inspirerende filosofie


‘Word existentialist’
 is een compact, toegankelijk boek vol onderkoelde humor, over de filosofie van het existentialisme. Filosoof Gary Cox steekt de draak met het idee dat het existentialisme een pessimistische filosofie is. In werkelijkheid is het een oprechte, inspirerende filosofie die je leven kan veranderen, want… In dit boek vind je een aantal basisgedachten, zoals aangehaald in het Filosofie Magazine.
 

Iedereen is altijd vrij; elke keuze is een keuze voor de toekomst; verantwoordelijkheid valt niet te ontlopen; kwade trouw; de Ander is iemand, niet iets; niet zeuren over de feiten; authenticiteit is realisme; de wereld is zinloos.

Effe opfrissen: Het existentialisme is volgens de Humanistische Canon een brede stroming in de filosofie en de kunst uit de 19e en vooral 20e eeuw. De hoofdvraag is: Wat betekent het voor mij om mens te zijn? Het gaat existentialisten niet om kennis over de mens in algemene zin, maar om de individuele ervaring van het eigen bestaan.

Sartre Walking’ – HC

Het besef dat de mens geen ding is met een duidelijk plan, een zin en een doel, maar een wezen dat zijn eigen bestaan nog moet bepalen, levert existentiële angst op; bestaans-angst. Dit gevoel van angst komt aan de orde op het moment dat we beseffen niet samen te vallen met de dingen die we doen en het zelfbeeld dat we hebben; het besef dat het ook anders zou kunnen. Sartre’s bekende uitspraak ‘de hel dat zijn de anderen’ wijst op het vastgeroeste beeld dat anderen van ons hebben: de reductie van ons bestaan tot een karakter, een typetje. (HC)

Volgens filosoof en schrijver Miriam Rasch (foto FM) was Sartre communist, maar geen mens die zich verdiept in de filosofie van het existentialisme zal dat kunnen begrijpen.
Het boekje van Sartre-kenner Gary Cox, Word existentialist, mag voor haar gelden als ideologisch manifest. Was er maar een Existentialistische Partij, verzucht Rasch, dan zou zij wel geweten hebben waarop ze gestemd zou hebben.

‘De kern van vrijheid is keuze en de kern van keuze is handelen.’ Elke keuze is er een vóór een mogelijke toekomst en daarmee ook tégen het alternatief. De toekomst ligt niet vast, dus je keuzes niet en je handelen ook niet.

De Britse filosoof Gary Cox (foto isvw.nl) schreef verschillende boeken over Sartre en het existentialisme. Zijn boeken verschenen ook in het Portugees, Spaanse en Italiaans. Steven Poole in The Guardian zegt: ´Een boek dat opvalt door zijn enthousiasme en vasthoudendheid, met Sartre in de hoofdrol’ En The Independent: ‘Iemand die als een geestige filosofieprofessor recht op zijn doel afgaat is Gary Cox, de auteur van Word existentialist. Dat verkoopt zichzelf.’ (Internationale school voor wijsbegeerte

Word existentialist | Gary Cox | ISBN 9789491224218 | 11-07-2012 | 1e druk | De Vrije Uitgever |  € 22,50 

Zie: Existentialistische Partij 

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.