Een theorie van alles zal niet alles verklaren


Deze week verscheen er een artikel van de Britse ‘Astronomer Royal’ Martin Rees in The Telegraph, over de vraag of wetenschap alles kan beschrijven – naar aanleiding van een nieuwe serie op Discovery Channel: Stephen Hawking’s Grand Design. ‘Een theorie van alles zou misschien van alles over de oorsprong van ons universum verklaren, maar is nauwelijks relevant voor het leven van alledag.’ 

De oorzaak van ziekten, het functioneren van een vlieg, dat alles blijft een mysterie. Zelfs voor religies maakt het niets uit, behalve voor jonge aarde creationisten. “Nothing in modern physics – and here I disagree with Hawking and Mlodinow – need give Rowan Williams (for instance) any intellectual discomfort”, aldus Rees. 

In het artikel Kunnen wij alles begrijpen – en hoe dan? meldde Geloof & Wetenschap (G&W) gisteren dat de wetenschap een fantastische manier is om de wereld om ons heen te beschrijven en te begrijpen, maar vraagt zich af of het de enige manier is en of de wetenschappelijke beschrijving volledig kan zijn.
G&W verwijst naar Daniel Sarewitz, columnist van Nature. Sarewitz (foto Nature) stelt dat alleen rationele verklaringen niet voldoen zijn om de wereld rondom ons te begrijpen. Ook de online editor van Nature, Ananyo Bhattacharya wijst erop dat de realiteit van het bestaan niet per se het best via de wetenschappelijke methode is te beschrijven.

Terug naar Martin Rees (foto: ast.cam.ac.uk) in het artikel van G&W. Rees stelt in Even a theory of everything has limits dat een theorie van alles niet alles zal verklaren – in ieder geval niet in de praktijk. Het kan volgens Rees best zo zijn dat onze hersenen sommige dingen simpelweg niet kunnen bevatten of verklaren:

“We should be open to the possibility that we might, far down the line, encounter limits – hit the buffers – because our brains don’t have enough conceptual grasp.” Wellicht, zo schrijft Rees, zal nog eens een paar miljard jaar evolutie resulteren in wezens of machines die nog meer van het universum begrijpen dan wij. Dat er dingen zijn die mensen niet kunnen begrijpen, zo besluit hij, betekent niet dat ze nooit begrepen zullen worden. 

Zie: Kunnen wij alles begrijpen – en hoe dan? G&W

Illustr: mysterydatabase.com
Grafische weergave van het wiskundige E8-patroon. Het is een 248-dimensionale wiskundige structuur. Bron: New Scientist

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

3 Responses

 1. –Een Algemene Theorie kan als volgt opgezet worden : een beetje
  zoals mijn vroegere filosofische formule “E = mc2 = Psy..” , kan ze
  niet bewezen of gemeten worden ; want meta-fysica overstijgt nog
  altijd de fysica, en exacte wetenschap gaat toch niet verder dan onze
  fenomenale wereld, en is aldus slechts een deel van onze ‘kennis’ .

  –Het ‘zijn’ van de LOGICA , van de eeuwige ‘wetten’ of ideeën, zowel
  van de logica zelf als van de wiskunde of van andere wetenschappen,
  moet men zien als het eeuwige, absolute, immer noodzakelijke’ zijn’
  –; alles wat daarnaast ‘is’ of bestaat moet men dan contingent
  noemen ; en moet dus uit dat abolute geëmaneerd zijn .

  –Het ‘Moeten zijn’ van die logica… bv. 2+3 moet 5 zijn ; Pi moet
  3,14… zijn ; of als A=C en B= C daaruit volgt dan A= B ,
  enz….kan men vergelijken aan een MOETEN ZIJN of aan een WIL.

  –Wij ervaren ‘wil’ in ons eigen ego en maken er kennis mee in de
  psychologie . Willen , naast denken of bewustzijn (? ) zet aan tot
  handelen, bewegen en dus tot ‘energie’ zelf .

  –Nu ‘ENERGIE’ kan omgezet of gemeten worden in of als massa -volgens
  Einstein .– en massa vertegenwoordigt ‘materie’ .

  –MATERIELE ‘dingen’ of substanties en hun onderlinge relaties vormen
  aldus onze realiteit in haar extreme en fenomenale vorm ., na een
  proces vanuit de ‘logica’ zelf …

  –DUS = absolute logica, ideeên en bewustzijn ~~>een moeten zijn
  ~~> Wil ~~> doen, hendelen en energie ~~> massa ~~> materie en
  substantires ~~> onze realiteit …;
  of : “de weg van de Absolute Idee (ën) …”

  –Misschien wat simplistisch voorgesteld : maar toch een reële
  theorie ???

  ***Niettegenstaande een theorie van alles zeker niet alles kan verklaren, en zeker niet op praktisch vlak ; wil de mens toch ‘van nature weten’ ; en verlangt hij steeds verder naar die universele theorie…

  Like

 2. joost tibosch sr

  “Dat er dingen zijn die mensen niet begrijpen” O ja, met name wat dat be-“grijpen” betreft, dat lijkt me ook nog niet eens de beste manier om dingen te “ver-staan”.

  “..betekent niet dat ze nooit begrepen zullen worden”..Dat gun ik toekomstige generaties in toenemende mate van harte..en ik gelóóf zelfs dat dat uiteindelijk in de toekomst van mensen en wereld, wat of hoe dan ook, zal gebeuren..zelfs als we mis (be)”grijpen” of mis (be)”grepen” hebben.. .

  Like

Reacties zijn gesloten.