Een mens is ook maar een computer


Een boeiend betoog van een filosoof die zich verschuilt achter het pseudoniem ‘Kweetal’, in het blog ‘Wereldvreemd’. Als rechtgeaard filosoof zegt hij natuurlijk direct ook dat mensen en computers niet te vergelijken zijn. Hij schrijft dit in het artikel ‘Het draait om de mens’ op het Filosofieblog. ‘Is het verschil tussen mens en computer essentieel of gradueel?’ vraagt Kweetal zich af.

‘Over die vraag wordt door verschillende mensen heftig gestreden. Je hebt daarbij twee strikt gescheiden overtuigingen: een mens is ook maar een computer, en: mensen en computers zijn niet te vergelijken. Maar heeft die discussie wel enige zin? Is een dergelijk metafysisch onderscheid wel van belang om het menselijke gedrag te begrijpen?’

Kweetal zegt in zijn honderdste blog enigszins cynisch dat fysici alleen de werking van de natuurkrachten kennen en de gevolgen die ze hebben. ‘En dan noemen ze de theorie die die natuurkrachten beschrijft de ‘Theorie van alles’.’

‘Maar met die theorie valt niet alles te verklaren. Probeer maar eens, uitsluitend vanuit de natuurkrachten, deze tekens op het beeldscherm te verklaren en het effect dat die op de lezer hebben. Probeer maar eens dat beeldscherm zelf te verklaren, enkel vanuit die natuurkrachten. Je kunt wel verklaren hoe dat beeldscherm tot stand komt, en hoe die tekentjes erop verschijnen, al is dat ook al behoorlijk ingewikkeld. Maar je kunt niet verklaren waarom dat beeldscherm bestaat en waarom daar tekentjes op moeten verschijnen. Als je zoiets zou moeten voorspellen, enkel gebruik makend van natuurkrachten, en enkel uitgaande van het bestaan van de aarde ten tijde van het ontstaan van de mensheid, zou dat je nooit lukken.’ 

Een betoog van Kweetal (foto Filosofieblog) om over na en door te denken. En te concluderen dat er nog lang geen theorie van alles is. Want alles kennen we niet. Alles kunnen we ook niet kennen met ons beperkte verstand. Er is veel meer dan alles. Wie weet hoeveel we niet waarnemen en dus niet kunnen kennen. En hoe vaak we elkáár niet eens snappen, en dat blijkt weer uit de uitgebreide discussie die zich voltrekt onder het blog…

‘En toch zijn er geleerden die zeggen dat we niet meer zijn dan ons brein, en dat we geen vrije wil kunnen hebben. Dat zijn geleerden die denken dat we de wereld vanuit de natuurkrachten moeten kunnen begrijpen. Ze denken dat we ooit volledig zullen kunnen beschrijven hoe de elementaire deeltjes atomen maken, hoe die atomen zich tot moleculen samenvoegen, hoe die moleculen samen biologische cellen vormen, hoe die biologische cellen zich aaneen klonteren tot organismen, en hoe zulke organismen zodanig georganiseerd raken dat ze over intelligentie en zelfbewustzijn beschikken.’ 

Lees meer en verder: Het draait om de mens (Filosofieblog)

Foto: Einstein – de bedenker van de relativiteit en een van de eersten die hard naar een moderne theorie-van-alles zocht.
(noorderlicht – wetenschap24.nl)

In onderstaand filmpje nemen vier vooraanstaande onderzoekers je mee, van de aarde via zon en maan tot aan exoplaneten buiten ons eigen Melkwegstelsel, op weg naar een Theorie van Alles.
(Studium Generale Universiteit Utrecht)


Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.