De filosofen hebben hun eigen God


‘Met filosofische argumenten kun je alleen aannemelijk maken dat er een God bestaat, maar daarmee heb je nog niet laten zien dat God
ook de eigenschappen heeft waar het in de Bijbel echt om draait.’ Desondanks verdient de God van de filosofen rehabilitatie, vindt universitair docent aan de VU, Jeroen de Ridder, in het artikel
‘Eerherstel voor de God van de filosofen’.

Ik ken de God van het christendom, de God van de islam, de God van het Jodendom. Nou ja, kennen, van naam dan. Allemaal Goden die net een tikkie anders zijn of volgens sommigen compleet van elkaar verschillen. De God van de filosofen – welke eigenlijk, want daar zijn er ook heel wat van – wint de laatste tijd aan populariteit, wellicht omdat Hij bewezen wordt, althans beargumenteerd. Maar volgens De Ridder is het opvallend dat ook gelovige christenen weinig op te hebben met de God van de filosofen.

‘Het bezwaar zou dan kunnen luiden dat filosofische argumenten de belangrijkste eigenschappen van God negeren. Of dat je met filosofische argumenten alleen aannemelijk kunt maken dat er een God bestaat, maar dat je daarmee nog niet hebt laten zien dat God ook de eigenschappen heeft waar het in de Bijbel echt om draait.’

De Ridder, columnist voor Geloof & Wetenschap, zegt dat in de Bijbel heel andere kenmerken van God naar voren komen dan bij de abstracte eigenschappen die de filosofie biedt, zoals ‘datgene groter dan welk niets gedacht kan worden’, ‘almachtig, alwetend en algoed persoonlijk wezen’ of ‘persoonlijke eerste oorzaak’. Dat zou ook een bezwaar kunnen zijn.

‘Misschien is het filosofische beroepsdeformatie, maar ik zie hier ook weinig in. Dingen en personen hebben allerlei eigenschappen en die kun je op verschillende abstractieniveaus beschrijven.(…) Dat een filosoof sommige eigenschappen van God ongenoemd laat, betekent niet dat hij ontkent dat ze er zijn of dat hij ze onbelangrijk vindt.’ 

De Ridder maakt zijn ‘filosofische geloof’ in zijn artikel op een leuke manier persoonlijk en zegt dat er één Jeroen is die je op verschillende manieren kunt omschrijven, afhankelijk van wat je wil zeggen. Ook de uitsmijter onder het kopje ‘Smaak of fatsoen’  is aardig:

‘Als iemand het bestaan van je partner in twijfel trekt en je kunt hem of haar niet direct zelf erbij halen, dan is het toch een goed idee om bijvoorbeeld belastingpapieren waar jullie beider namen op staan als argument in te brengen?’

Dr. ir. Jeroen de Ridder (foto VU)

NWO Veni onderzoeker en universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit.
Zijn interesses liggen op het gebied van de wetenschapsfilosofie, epistemologie, metafysica, techniekfilosofie en godsdienstfilosofie.

Zie: ‘Eerherstel voor de God van de filosofen’
(
Geloof & Wetenschap)

Illustr: forum.fok.nl (lurf_doctor)

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

18 Responses

 1. ==Met filosofische argumenten kun je alleen aannemelijk maken dat er een God bestaat,==

  Ik ben benieuwd naar het eerste argument dat het aannemelijk maakt dat God zou bestaan. Tot nu toe heb ik geen enkel argument gezien. Slechts drogredenen.

  Like

 2. joost tibosch sr

  De verbeeldende verbazing over een steeds grotere en diepere be-grijpbare evolutionaire werkelijkheid..de verwondering over gewetensinzet en over het uitzinnig kunnen genieten van een persoon wordende menselijkheid met zijn diepe verlangens, innige tevredenheid en onophoudelijke toekomstgerichtheid….leent zich slechts in beperkte mate voor de schamele en tekortschietende artistieke denkkracht en woordenschat van filosofen en theologen. Die gevoelservaringen van mensen hebben mysterieus meer met de, ook bijbelse, en “mensgeworden” God te maken dan alle nog zo geweldige oude en moderne goden- en afgodengedachten uit filosofie en theologie! Dat is mijn bescheiden -let wel: zwaar persoonlijke- uiteindelijke conclusie uit een heel lang theologenleven!

  Like

 3. Als Rutten zegt dat de weerleggingen weerlegbaar zijn, wil niet zeggen dat ze zijn. Hij heeft nooit aangetoond in zijn argument dat de stelling “God bestaat niet” onwaar zou zijn. Daarna heeft hij niet aangetoond dat het onmogelijk te weten is dat God niet bestaat.

  Like

 4. We kunnen niet weten dat we niet kunnen weten dat god niet bestaat. Dus we weten dat god niet bestaat. Maar ik heb in een van mijn blogs ook aangetoond – met dezelfde manier van argumenteren – dat er een mogelijke persoon kan bestaan die kan weten dat god niet bestaat. De drogreden van Rutten is een argumentum ad ignorantiam.

  Like

 5. Als Rutten heeft gezegd dat hij iets heeft weerlegd, wil niet zeggen dat hij het succesvol heeft gedaan. Daarna heb ik meer dingen op mijn blog geschreven dan op zijn blog. En wat er om gaat uiteindelijk is of zijn eigen bewijs succesvol is. Als jij zegt dat het gras rood is en je weerlegt mijn tegenargumenten, het volgt daaruit niet dat het gras rood is. Je moet bewijzen dat gras rood is. En Rutten heeft nooit zijn argument bewezen.

  Like

 6. Zo’n phd titel geeft men voor het uitbreiden van de wetenschap, niet voor het zeggen dat het argument van een andere niet deugt. In ieder geval Rutten heeft de wetenschap niet verbreid, dus hij had nooit die titel mogen krijgen.

  Like

 7. Inderdaad. Misschien moet iemand een onderzoek doen naar hoe makkelijk iemand in Nederland een phd krijgt. Aan de andere kant, misschien heeft hij zijn titel niet voor de stelling gekregen, maar voor de rest van het onderzoek. Maar als het aan mij lag, zou ik iemand voor die bewijsvoering niet promoveren.

  Like

 8. -Een ‘theorie van alles’ is niets meer dan de filosofische uitgebreide formule ‘E=mc²=Psy’, waar Psy staat voor het enige ‘absolute-zijn’, de logos of de eeuwige wetmatigheid van de logica, wiskunde en andere…
  -Een theorie, die toelaat de omzettingen ‘E=mc²’ van de quantum-theorie en de relativiteits-theorie uit te breiden met een ongekende actor Psy in deze omzettingen, die van een transcendent gehalte moet zijn .

  -Een ‘eigen god : de absolute logos ; waarop we dan ook onze moraal voor het ‘beste logische denken en handelen’ moeten op richten .
  -Valère De Brabandere-

  Like

Reacties zijn gesloten.