‘Wetenschap van geen belang voor geloof in God’

‘Een God die onze logische denkwijze overtreft, helpt ons bij het oplossen van een reeks belangrijke theologische problemen,’ zegt filosoof Jan Riemersma in de discussie onder zijn artikel Een wereld voor mensen. ‘Het zegt ons waarom ‘de wetenschap’ van geen belang is voor ons geloof in God. Hij is van een andere orde, we kunnen […]

Reli-atheïsten: god op een regeringszetel

‘Net als het christendom, jodendom en de islam zijn communisme en nazisme ook gewoon religies. Totalitaire en allesomvattende denksystemen zijn het.’ Dat zegt ‘bewustzijnsverruimer’ Psixty4 in zijn artikel Geloven in atheïsme. ‘Dus niet meer alleen maar een systeem voor de politieke en culturele invulling van de maatschappij, maar een ideologie die ook voorziet in de […]

‘Een authentiek Godsbesef dat haaks staat op dat van Antoine Bodar’

Antropoloog Hans Feddema vraagt zich af of de verwijten van priester Antoine Bodar niet terug op de kerk zelf slaan, inclusief haar denken en Godsbeeld. Het is volgens hem vreemd dat de nieuwe spiritualiteit het bij Bodar te verduren krijgt. Hij zegt dat in een reactie op het artikel van Bodar God boven de ikken. ‘Er is tevens […]

‘Geloven zal meer en meer tot weten worden’

‘Het gordijn dat de geestelijke wereld eeuwenlang van de wereld van de materie afgescheiden hield, gaat langzamerhand open. Daardoor begint er echter wel behoefte te ontstaan aan een visie, van waaruit je die ervaringen kunt begrijpen en uitleggen.’ Dat zegt theoloog Hans Stolp, in een interview met Greco Idema. ‘Ik denk dat het in de […]

‘Secularisatie leidt tot krachtige roep om meer godsdienstvrijheid’

Met rechtsfilosoof Paul Cliteur en rabbijn Lody van de Kamp was er geen sprake van botsing of bestuiving tussen religie en seculariteit. Cliteur heeft feitelijk niets tegen religie – de jurist wil slechts ‘problemen oplossen’ – en Van de Kamp verwacht van de secularisatie dat deze uiteindelijk een krachtige roep om vrijheid van godsdienstig handelen […]

Religie en seculariteit: botsing of bestuiving?

Is er misschien een compromis nodig en mogelijk? Atheïst Paul Cliteur en rabbijn Lody van de Kamp drie uur lang in gesprek over seculariteit en godsdienstvrijheid. Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, is auteur van The Secular Outlook. Lody van de Kamp is de schrijver van het boek Dagboek van een verdoofd rabbijn.  ‘Godsdienstvrijheid en seculariteit. De laatste tijd […]

Sciencefictiongame Mass Effect ontsluit de Schriften en God zelf

‘Religie speelt een niet onbelangrijke rol in de sciencefictiongame Mass Effect. Mass Effect stelt vragen bij en geeft antwoord op enkele van de existentiële vragen van het menselijk leven: wie ben ik? Waar ga ik heen?’ – Dat zegt cultuurtheoloog Frank G. Bosman in zijn artikel ‘I am Legion’ – Bijbelse referenties in de computerspeltriologie Mass Effect. […]

‘Wetenschap stelt vooraf kennisgrenzen’

‘Onze wetenschap en cultuur zijn doordesemd van het materialistische dogma dat alleen de materie ècht bestaat. Wat daar niet toe te herleiden is, is flauwekul.’ Een geloofsuitspraak van jewelste, meent historicus John Van Schaik. En bovendien niet zo’n hele sterke.’ Van Schaik is docent aan de Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht, een school die groeit als […]