God: ‘Ik ben eeuwig, almachtig, maar waar kom ik vandaan?’

Waarom bestaat het universum? Dit wordt wel eens het meest sublieme en ontzagwekkende mysterie genoemd, de diepste en verreikendste vraag die de mens kan stellen. Ze obsedeerde grote denkers. Ludwig Wittgenstein, wellicht de grootste filosoof van de 20ste eeuw, was verbijsterd dat er überhaupt een wereld bestond. Hij schreef in zijn Tractatus: ‘Niet hóe de dingen zijn in de wereld is een mysterie, maar het bestaan […]

Ton van Reen stuurt godgeleerden naar het gesticht

‘Doctor worden in iets dat niet wetenschappelijk bewijsbaar is, is natuurlijk een gotspe. Professor in de godgeleerdheid, het is de grootste idioterie die ik ooit gehoord heb.’ Schrijver Van Reen zou mooiere boeken schrijven als hij zich zou verdiepen in de filosofie, of wat hij nog erger vindt: de theologie. Beoefenaars ervan verwijst hij echter […]

Volgens de Ster van Bethlehem is het nu 2016

Zou Rijksuniversiteit Groningen dat weten? Daar komen 23 en 24 oktober 2014 twintig internationale specialisten op het gebied van de astronomie, godsdienstwetenschap en geschiedenis van de oudheid samen en verenigen dan een nieuwe theorie met in de oudheid geaccepteerde astrologische zienswijzen tot een nieuwe duiding van De Ster. Volgens tijdschrift Quest laten we onze jaartelling […]

God, de oerknal en het universum

‘In Genesis 1 bijvoorbeeld staat: ‘Er was licht’. Daar denk ik dan natuurlijk meteen bij aan de oerknal. Ik kan niet bewijzen dat de schrijver, een eenvoudige herder, daarop doelde, maar ‘licht’, dat is puur energie.’ Aan het woord is Heino Falcke. ‘Ons perspectief op het heelal wordt door de moderne sterrenkunde steeds groter. Dus […]

Menselijk bestaan beheerst door een ‘intelligent wezen’?

De aarde lijkt wel degelijk het centrum van het heelal te zijn. Heel de ons bekende werkelijkheid draait om de mens, die daarbinnen ook het enige intelligente leven vertegenwoordigt. In de documentairefilm The Principle wordt gesteld dat het menselijk bestaan zich afspeelt in een matrix die kennelijk beheerst wordt door een regelsysteem, dat welhaast ingesteld […]

‘Er is geen God en hij is altijd met u’

Een godloze kijk op God luidt de Nederlandse boektitel van There is no God en he is always with you, geschreven door Brad Warner. Deze even beroemde als verguisde Amerikaanse zenmeester schijnt niet echt te beantwoorden aan het standaardidee van een zenmonnik en schrijft volgens Jan de Ruiter van zen.nl ‘heldere spiritualiteit in een ruig jasje’. ‘Hardcore-zen’! […]

‘In de islamitische wereld worden een paar reuzenstappen gezet’

‘Een stille revolutie in de islam’, zo wordt de open brief van 126 islamitische geleerden aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gekenmerkt. Volgens Femke Halsema is daaraan nauwelijks aandacht besteed, maakten de kranten er alleen melding van op hun sites, ontbraken analyses. Op televisie was er ook geen aandacht voor.  ‘Terwijl Nederlandse opiniemakers denken dat ze […]