Van verdeeldheid in religies naar universele spiritualiteit

tijdschriftcover287 (1)
‘We leven in een enorm spannende tijd die een algeheel ontwaken laat zien in de gehele wereld. Oude waarheden blijken opeens niet zo waar meer te zijn. Problemen lijken niet opgelost te kunnen worden met het oude bewustzijn. Verdeeldheid in religies maakt langzaam plaats voor een universele spiritualiteit die in het hart wordt gevoeld. De wereld is in beweging, want het bewustzijn van de mensheid is in beweging. Nieuwe visies, vergezichten, ontdekkingen en initiatieven duiken overal op.’

bresplaneteZo begint de welkomstpagina van Bres, Bewustzijn in beweging. Het magazine noemde zichzelf vroeger Kroniek van de beschaving, het ‘eerste tijdschrift voor andersdenkenden’. De boekjes (Bres Planète, foto: delcampe.net)) lagen altijd op mijn nachtkastje en soms nog steeds. Een verlichtende verademing toen ik het jaren geleden voor het eerst ontdekte en stuk las. Het is sinds een jaar vernieuwd, verschijnt nu full colour en telt 96 pagina’s.

Verder kijken dan je neus lang is, daar gaat het om. We zijn zeker niet zweverig, wel spiritueel. We proberen dieper te graven dan andere bladen over spiritualiteit. Dat kan doordat wij werken met themanummers.’ (Emy ten Seldam in Elsevier)

bres
V
olgens Elsevier biedt BRES (foto: Bres) al een halve eeuw – sinds 1965 – een podium aan onorthodoxe auteurs met eigenzinnige, en af en toe wat curieuze, opvattingen op het raakvlak van religie, wetenschap en cultuur. Het was een commercieel succes en behandelde kwesties van geestelijke aard waarvoor aanzienlijke belangstelling bleek te bestaan.

bressimonvinkenoogVrije geesten als de schrijver Simon Vinkenoog (foto li: Vinkenoog – Bres) konden er hun ei kwijt, net zoals rozenkruisers en aanhangers van ufo’s. De buitenwacht keek soms met verbazing toe. Maar wat betreft tal van onderwerpen, van bijna-doodervaringen tot reïncarnatie, kan niet anders worden vastgesteld dan dat BRES een pioniersrol vervulde.’ (Elsevier)

Volgens Gerry van de List (Elsevier) probeert Bres al een halve eeuw lang het inzicht in ons geestelijk leven te vergroten, volgens Bres zelf zonder zweverig te zijn. Het blad is opgericht door een oud-medewerker van Elsevier, Teddy Klautz (1904 – 1990), toen al uit zijn opgebloeide interesse in spiritualiteit. Bres oefende grote invloed uit in een tijd dat de kerken begonnen leeg te lopen.

tijdschriftcover292Doordat elk nummer een ander thema behandelt, kan diep op het onderwerp worden ingegaan, vanuit verschillende invalshoeken en met de visie van de huidige tijd. Daarbij vormt telkens een serieuze spiritualiteit de rode draad in het themanummer, een spiritualiteit die voor iedereen herkenbaar is omdat ze universeel is, niet gebonden aan uiterlijke dogma’s en rituelen, en innerlijk beleefd en ontwikkeld wordt.’ (Bres)

BRES Magazine verschijnt 6 x per jaar en elk nummer behandelt een specifiek thema.

Zie: Pioniersblad voor andersdenkenden viert vijftigste verjaardag

en: Bres, Bewustzijn in beweging

Foto: Detail cover Bres

Advertenties

About Paul Delfgaauw

Zinzoeker Paul Delfgaauw, sinds september 2014 student Religiestudies, richting Media & Cultuur. Sinds 2016 Vrije Studierichting, aan de Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht (voorheen HGU). Hij verkent sinds jaar en dag de gebieden religie en filosofie. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij tijdens zijn eerste catechismusles de vraag kreeg voorgelegd waartoe de mens op aarde is. Sindsdien grasduint hij door boeken, tijdschriften en kranten die verhalen over zingeving, overtuigd als hij is dat God bestaat of gebeurt en op bovennatuurlijke wijze deel uitmaakt van ons leven. Op kritische wijze volgt hij zin en onzin van religie en filosofie en schuwt daarbij ook het gedachtegoed van het humanisme en atheïsme niet. In deze tijd bieden internet en de sociale media wereldwijd nog meer stof tot nadenken over goden, mensen en hun zoektocht naar elkaar. En met hopelijk begrip voor elkaar.

10 Responses

 1. – De religie en de theologie van de toekomst zal er een moeten wezen van absolute aard en inhoud .
  -Het enige absolute ‘zijn ‘ is of zijn de eeuwige wetmatigheden van de logica, de wiskunde en andere exacte wetenschappen of kennissen .
  – Alles wat is, is vanuit die absolute ‘ wil’ ontsproten …
  – Een absolute wil, een andere logos, een andere god…..

  Like

 2. Carla

  Een rijkdom is het ( of kan het zijn ) om ‘vrije geesten’ te lezen en misschien zelfs wel toe te laten in je eigen leven.

  Mooi, wat ik elders ( de site van Bres ) las…..dat afwijkende meningen ( beschreven in oudere jaargangen van het blad ), nu ingeburgerd geraken.

  Bewustzijn in beweging.

  ‘ Het paradijs’, maakt me nieuwsgierig. 😉

  Like

 3. corrie

  Dank je wel Paul, de Bres kende ik van naam, vanuit de vrije scholen. Het deed me denken aan een bres, als gat in een muur. later bedacht ik dat het iets te maken kon hebben met Guido de Bres. Dat brengt me bij Reformatie als begrip. opnieuw formeren. Hervormd, gereformeerd reformed. Jezelf hervormen doe je toch je hele leven?

  Like

 4. Carla

  Jammer Paul. Verlies je pionier zijn niet. Grenzen verkennen, doorgangen vinden en zien welk perspectief zich laat ontdekken kan bijdragen voor een mens(heid) in beweging.

  Wat was hoeft niet verworpen te worden.
  Wat is en kan komen evenmin.

  De horizon verbreden, de verbeelding voeden…..I love it. 😉

  Liked by 1 persoon

 5. corrie

  @ carla We houden de zonzij, blijven positief denken, zei mijn moeder, als het weer eens tegen zat.
  This rover( venturer) crossed over, uit On the sunny side of the street

  Like

 6. joost tibosch sr

  Een wereld met vele gescheiden culturen kent vanzelfsprekend zelfs schrikbarende culturele en religieuze verdeeldheid In een multiculturele wereld ontstaan kansen dat die vele culturen en levensbeschouwingen elkaar,zonder elkaar verplicht na te praten leren kennen en begrijpen. Een wereld met wereldcultuur en groeiend wereldgedrag krijgt na alle verscheidenheid en verdeeldheid in verleden kansen op wereldgemeenschap, waar mensen wereldwijd leren samenleven en samenwerken..

  Door steeds groter houvast in mensenrecht ontstaan kansen op en door een wereld van echt, reken maar moeizaam, verenigde mensen en naties. Mensen kunnen die kansen grijpen, er slordig mee omspringen en ze kunnen die kansen verkwanselen. Door pioniers kan mensengeschiedenis een ongekende vlucht nemen, zelfs met pioniers kan mensengeschiedenis ook onverbiddelijk hard tegenvallen.

  Like

 7. corrie

  Ik denk, dat we moeten leren de materiele wereld in balans te brengen met de spirituele wereld. Zou je daar een nieuwe taal voor moeten ontwikkelen? Ga proberen de Bres met het thema Paradijs te kopen. Moet misschien besteld worden?

  Like

 8. – Het is kwestie van de eenheid te vinden in wat men de materiele en wat men de idealistische voorstelling van die wereld maakt ..
  – Het materiele zal dan eerder als ideele moeten gezien worden ; zodat de wereld er dan toch een wordt ” als wil en voorstelling” vanuit een ongekende logos …

  Like

 9. Carla

  Hoi Corrie,

  Misschien hebben we niet eens een nieuwe taal nodig. Alleen maar een hart dat open staat. Wat zich kan ‘verliezen’ in de schoonheid van het mysterie, dat leven heet. Weg stappen uit het willen verklaren, wat niet te verklaren is…..brengt je ( mij ) 😉
  naar voelen, ervaren, beleven.
  En dan:
  ‘Spreek je niet meer, dan kan je alleen nog maar zingen.
  Dan kan je geen uiteenzetting meer geven, doch alleen maar hymnes schrijven.
  Dan kan je geen filosoof meer zijn, maar enkel nog psalmist worden. ‘( Leo Sjestov )

  Veel plezier bij het lezen van Bres, thema Paradijs.

  Like

Reacties zijn gesloten.